Regler Spil regler

Diskussion i 'Regler og vilkår (DA)' startet af Pindgris, 9 November 2016.

Hej

Hvis du ønsker at deltage aktivt i Forum og deltage i diskussioner eller ønsker at starte dine egne tråde, skal du først logge ind i spillet. Venligst registrer dig, hvis du ikke allerede har en konto. Vi ser frem til dit næste besøg i vores Forum. „Til spillet“
Trådstatus:
Ikke åben for yderligere svar.
 1. Pindgris

  Pindgris Team Leader Team Farmerama DA & NO

  1. Registrering
  Ved registrering til et af vores spil, accepterer spilleren vores forretningsbetingelser, som kan findes såvel på hjemmesiden for hvert enkelt spil som i ethvert regelsæt, der er tilknyttet det respektive spil, (forumregler, udvidede chatregler, osv).

  2.
  Det er forbudt at udnytte fejl og/eller mangler i programmeringen. Spillere, der udnytter sådanne fejl, må forvente, at de uretmæssigt opnåede fortjenester fjernes fra spilkontoen igen. Under visse omstændigheder kan kontoen endvidere blive spærret i enten en begrænset periode eller permanent.Opdages der fejl i spillet, bør dette omgående indberettes til spilledelsen (Support) - helst skriftligt via en kontraktformular til support. Fejl, mangler og sårbarheder, (udnyttelse), der medfører fordele til spillerne, må kun rapporteres til support ved brug af en kontaktformular.Dette er med til at beskytte din konto.

  3.
  Forbudte hjælpeprogrammer og automatiseringVores spil må kun spilles i en umodificeret, konventionel browser eller i en spilklient specifikt udviklet til spillet. Anvendelse af uautoriserede hjælpeprogrammer, som bots, scripts, makroer eller et hvilket som helst andet program, som har indflydelse på udseende og brug af spilklienten, er strengt forbudt og kan resultere i en spærring af kontoen. Brug af browsere til mobile enheder, (Smartphones / tabletter), med Flash-understøttelse, såsom Puffin, er tilladt.

  3.1
  Brug af Proxy og andre anonymiseringstjenester Af regnskabsmæssige årsager skal vi sikre, at vi kan knyttre en spillers betalinger til hans / hendes fysiske placering. Brug af anonymiserede data, som f.eks. Proxy eller andre metoder, som skuler spillerens bopæl eller sædvanlige opholdssted under betalingsproceduren, er udtrykkeligt forbudt. Hvis en er bruger usikker på, om han/hun er registreret til korrekte opholdssted, skal brugeren blot åbne "Betalingssiden", og se hvilket flag, der bliver vist.

  [​IMG]

  Hvis der eksempelvis bliver vist et amerikansk flag og brugeren befinder sig i Tyskland og anvender en tysk betalingsmetode, kan vedkommende kontakte support, for at få kontoen flyttet/ændret. Denne regel gælder dog ikke for browsere eller udbydere, som bruger en teknologi til at køre fjernstyret Flash under ikke-Flash-kompatible operativsystemer eller proxy for at reducere mængden af data, der overføres. (For eksempel Opera, Puffin, Photon, m.fl.).

  4.
  Personlige fordele: Pushing / Flere konti

  4.1
  Pushing Pushing er strengt forbudt i visse af Bigpoints spil.

  Ved pushing forstås interaktion mellem to eller flere konti med det formål at skaffe mindst en af disse konti fordele af forskellig art. I Farmerama er det kun forbudt at give sin egen - eller en anden - konto fordele ved anvendelse af ikke-autoriserede metoder / scripts / software.Alle interaktioner mellem konti, tilhørende en eller flere spillere, som udføres manuelt, anses ikke for pushing og er derfor tilladt.

  4.2
  Multi-accountingVed multi-accounting skal forstås, at én spiller kontrollerer flere konti. Dette er kun lovligt, hvis spillets ledelse udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. For Farmerama er multi-accounting kun tilladt, hvis de berørte konti ikke er blevet oprettet/bliver spillet ved brug af scripts eller programmer.

  5. Adfærd indenfor fællesskabet

  5.1

  KommunikationVi lægger vægt på en ordentlig og respektfuld adfærd, både i alle vores spil, men også i alle tilhørende kommunikationskanaler, (f.eks. forums, spillets chat, sociale medier, kontaktformularer). Vi forventer, at alle vores ansatte, (moderatorer, administratorer, supportere og fællesskabets ledelse), opretholder og udviser respektfuld adfærd i fællesskabet. Vær opmærksom på, at der kan være specielle regler for de enkelte kommunikationskanaler. Alle medlemmer af fællesskabet er forpligtet til at kende disse regler og overholde dem. Forum-reglerne, (herunder Forum etikette), er klart synlige i forummet. Fornærmelser, beskidt sprogbrug, trusler, dårlig opførsel samt spam er ikke tilladt i nogen form. Pornografisk, politisk, racistisk eller andet ulovligt indhold - samt formidling af links til sider med tilsvarende indhold - er forbudt. Dette gælder for alle kommunikationskanaler, som stilles til rådighed af Bigpoint GmbH, (fora, chat, mail-systemer, sociale netværk, kontaktformularer).

  5.2

  Afpresning eller trusler Reel afpresning og/eller trusler vil blive fulgt nøje op af os og kan føre til retsforfølgelse. Reel afpresning og/eller trusler vil tillige medføre øjeblikkelig udelukkelse fra et eller alle spil/områder, der tilhører Bigpoint GmbH. Alle indlæg, med en klar intention om at gøre andre mennesker fortræd eller om at finde spillere for at påføre dem - eller en tilknyttet tredjepart - skade, anses som virkelige trusler, så snart de er fremsat, (fora, chat, mail-systemer, sociale netværk, kontaktformularer). Såfremt man modtager sådanne meddelelser fra andre spiller, så slet ikke meddelelsen, men informer straks Support. Support kan kontaktes ved brug af følgende knap:

  [​IMG]

  6.

  Kontodata og kontosikkerhed Brugeren er forpligtet til at hemmeligholde sine adgangsdata, (brugernavne, adgangskoder, m.fl.). Det er ikke tilladt at videregive disse oplysninger til andre. Al adgang til data- og konto oplysninger, som ikke er offentlige, skal holdes hemmeligt for at forhindre misbrug. Denne forpligtelse til hemmeligholdelse gælder ikke kun overfor fremmede, men også overfor venner, familie og andre spillere. Såfremt spilleren er mindreårig, er det tilladt for forældre eller værger at logge ind på kontoen, men kun med henblik på overvågning. Brugerne er selv ansvarlige for anvendelsen af - og sikkerheden for - deres spilkonti. Medarbejdere fra Bigpoint - eller et af Bigpoint autoriseret medlem fra forum-eller chatteam - vil aldrig bede en spiller om kontoens adgangsdata. Bigpoint påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af uagtsomhed. Dette gælder både adgang til spilkonti, til portalkonti oprettet via http://bigpoint.com og til den mailadresse(r), som er angivet for spilkontoen, og hvortil vi efter behov videresender spilkontoens adgangsdata. Yderligere information kan findes i vores forretningsbetingelser under punkt 9.3.2.Bemærk også, at yderligere information om kontosikkerhed kan findes i både i spillets forum og som sikkerhedsnote i selve spillet.

  6.1

  Køb, salg og/eller foræring af konti Det er ikke tilladt at anvende sin konto til kommercielle formål, at sælge kontoen eller at overføre en konto til tredjepart til andre formål. Det er ligeledes forbudt at overtage en konto fra tredjepart - uanset om det er køb, lån eller gave.

  6.2

  Kontodeling Som anført under punkt 6 er alle spillere forpligtede til at hemmeligholde kontoens adgangsdata, (brugernavn, password, m.fl.). Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at flere spillere deler en konto. Bigpoint er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af, at flere personer anvender en konto.

  7.

  Brugernavne Ved registrering til et af vore spil forpligter brugeren sig til at vælge et passende brugernavn. Ethvert brugernavn, som er sexistisk, pornografisk, politisk, racistisk eller på anden måde ulovligt/uhensigtsmæssigt, er forbudt. Det er ligeledes forbudt at anvende brugernavne, klannavne og/eller [tag], som ligner navnene på moderatorer, administratorer, m.fl.

  8.

  Kompensation Generelt ydes der ingen kompensation/reparation til brugere for uhensigtsmæssigheder som følge af programfejl og/eller serverproblemer. De respektive spil-administratorer/support kan tage individuelle beslutninger vedrørende en muligt kompensation/reparation. Hvis en bruger udnytter en fejl/en programfejl/sikkerhedsbrist i spillet, (se punkt 2), skal support ikke yde nogen kompensation for eventuel skade som følge deraf. Under visse omstændigheder kan spil-administratorer også beslutte at spærre kontoen.

  9.

  Overtrædelse af ovennævnte regler Sanktion for overtrædelse af reglerne kan - afhængigt af overtrædelsens art og eventuelle tidligere advarsler - variere fra en advarsel til en permanent spærring af kontoen, (konto sletning). Spil-ledelsen forbeholder sig retten til beslutning om sanktioner for overtrædelser. Kontaktperson er den administrator/supporter, som er ansvarlig for spærring af konti.

  10.

  Generelle forretningsbetingelser Disse regler er en forlængelse af de eksisterende forretningsbetingelser, og skal som sådan overholdes på samme måde. De gældende forretningsbetingelser kan læses på http://www.bigpoint.com, samt på de respektive spilhjemmesider. Såfremt enkelte tilfælde/situationer ikke er omfattet af nærværende regler, forbeholder spilledelsen sig ret til at handle ud fra de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

  11.

  Tilpasning af reglerne Bigpoint GmbH forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt, at ændre reglerne. Hvis enkelte punkter i dette regelsæt udgår/bliver uaktuelle, påvirker det ikke de øvrige punkter. De resterende regler vil fortsat være gældende.
   
Trådstatus:
Ikke åben for yderligere svar.