Regler for konkurrencer (DK)

Diskussion i 'Regler og vilkår (DA)' startet af Iso-Hampuri, 25 November 2013.

Hej

Hvis du ønsker at deltage aktivt i Forum og deltage i diskussioner eller ønsker at starte dine egne tråde, skal du først logge ind i spillet. Venligst registrer dig, hvis du ikke allerede har en konto. Vi ser frem til dit næste besøg i vores Forum. „Til spillet“
Trådstatus:
Ikke åben for yderligere svar.
 1. Iso-Hampuri

  Iso-Hampuri Community Team Team Farmerama DA & NO

  Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS og Bigpoint Inc. tilbyder konkurrencer på deres web-sider under [http://www.farmerama.com/ og https://www.facebook.com/farmerama]. Deltagelse i konkurrencer, samt gennemførelse heraf er underlagt følgende regler og bestemmelser. Ændringer af disse konkurrenceregler er offentliggjort i annonceringen af den pågældende konkurrence.

  § 1 Konkurrence

  (1) Konkurrencen kan gennemføres i samarbejde med forskellige partnere.

  (2) En deltager kan deltage i konkurrencen ved korrekt og rettidigt at registrere sig og overholde samtlige konkurrenceregler. De specifikke regler vedr. tilmeldelsesprocessen og konkurrencens forløb, bliver tillige offentliggjort i den respektive udskrivelse af de enkelte konkurrencen.

  § 2 Deltager

  (1) For at deltage i konkurrencer, er det afgørende at alle personlige oplysninger er sande.

  (2) Personer der opholder sig i følgende lande: Amerikanske stater, dvs. Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, South Dakota, South Carolina, Tennessee eller Vermont, er ikke berettiget til deltagelse og derfor udelukket fra konkurrencen. I Italien og Brasilien er gevinsten begrænset til en værdi på 150€

  § 3 Udelukkelse fra konkurrence

  (1) Medarbejdere ved Bigpoint, andre associerede virksomheder i koncernen, samt eventuelle samarbejdspartnere og deres pårørende er udelukket fra deltagelse.

  (2) Ved brud på disse deltagerbetingelser forbeholder Bigpoint sig retten til, øjeblikkelig og med tilbagevirkende kraft, at udelukke personen fra deltagelse. I sådanne tilfælde kan Bigpoint, om nødvendigt, efterfølgende afvise og kræve gevinster leveret tilbage.

  (3) Udelukket bliver også personer der benytter sig af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffer sig fordele ved manipulation. I sådanne tilfælde kan Bigpoint, om nødvendigt, efterfølgende afvise og kræve gevinster leveret tilbage.

  § 4 Gennemførelse og afvikling
  (1) Gennemførelse af konkurrencer og udvælgelse af gevinster påhviler Bigpoint og/eller deres respektive partnere.

  (2) Leveringsbetingelser vedr. udlevering af gevinster fastlægges af Bigpoint samt deres partnere. Er udlevering af gevinsten ikke eller kun mulig under urimelige omstændigheder, modtager vinderen en gevinst af tilsvarende værdi.

  (3) Vinderene får skriftlig besked fra BigPoint og offentliggøres på de sider der er nævnt i annonceringen af konkurrencen og/eller den respektive samarbejdspartners side. Vinderen bliver slået op på den side konkurrence er annonceret. Denne form for offentliggørelse erklærer vinderen sig udtrykkelig indforstået med. BigPoint er berettiget til, at udlevere vinderens data til samarbejdspartnerne for, at muliggøre udlevering af præmier.

  I tilfælde af, at Bigpoint kun har vinderens e-mail adresse, vil vinderen få svar via e-mail. Melder vinderen sig ikke inden for 4 uger, efter modtagelse af denne mail, vil retten til prisen udløbe og der trække lod om en ny vinder.

  Hvis præmien ikke kan overføres til vinderen indenfor 6 måneder, efter første besked, af grunde der påhviler vinderen, bortfalder dennes rettighed til præmien også.

  (4) Det er kun muligt, at vinde en præmie pr. deltager. Har flere deltagere den rigtige løsning, trækkes der lod

  (5) Præmien kan ikke byttes til penge. Præmier kan ikke overdrages til anden person.

  (6) Klager skal, med angivelse af konkurrencen, rettes skriftligt til Bigpoint inden 14 dage efter problemet opstod. Mundtlige klager eller klager indgivet for sent behandles ikke.

  (7) Præmier der er præsenteret i rammerne for konkurrencerne, kan afvige fra den vundne præmie. Der kan også opstå afvigelser i præmien i forhold til model, farve o.a. Præmiesponsoren, kan udvælge en ligeværdig genstand eller vare.

  (8) Vinder en mindreårig deltager, er det udelukkende den restlige værge der er berettiget til at modtage præmien.

  § 5 For tidlig slutning af konkurrencen

  Bigpoint forbeholder sig rettighederne til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at afbryde og afslutte konkurrencen. Bigpoint benytter især denne ret, når konkurrence af tekniske årsager ikke kan afvikles, (f.eks. virus i computersystemet, manipulation, eller der opstår en fejl i hardware/software). Eller hvis konkurrence, af juridiske grunde ikke kan garanteres afviklet korrekt. Såfremt en sådan afbrydelse er forårsaget af en deltager, kan BigPoint kræve erstatning af denne person.

  § 6 Datebeskyttelse

  (1) Spillere skal registrere sig for at kunne deltage i konkurrencer. Muligheden for at kunne registrere sig er ikke garanteret. Ved registrering erklærer deltageren udtrykkeligt indforstået med at Bigpoint gemmer de nødvendige data i konkurrencens løbetid. Deltagerne har til enhver tid ret til, at trække tilladelsen tilbage og derved afslutte deres deltagelse

  (2) Bigpoint er forpligtet til at behandle gemte data i henhold til reglerne, angivet af Data beskyttelse- og medie lovgivningen. Alle data vil blive behandlet i fuld fortrolighed. Indsamlede data vil blive brugt til markedsundersøgelser, reklamering af gruppen selv og deres eksterne partnere.

  § 7 Ansvar

  (1) Bigpoint's ansvar slutter ved levering af præmien. Bigpoint er ikke ansvarlig for defekter og/eller mangler.

  (2) Alle krav angående en modtaget præmie skal rettes direkte, til den partner har tildelt præmien.

  (3) Offentliggørelse af vindere sker uden ansvar.

  (4) Bigpoint kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af fejl, forsinkelser eller afbrydelser i leveringen, ved problemer med teknisk udstyr og service, ukorrekt indhold, mistet eller slettet data, virus og andre potentielle årsager der opstår hos deltageren i konkurrencen, med mindre sådanne skader er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed af Bigpoint (deres organisation, ansatte eller repræsentanter).

  (5) De nævnte personer § 3 kan ikke holdes ansvarlig.

  § 8 Øvrigt

  (1) Ingen retslig anvendelse er tilladt

  (2) Disse betingelser for deltagelse samt alle juridiske relationer mellem deltagere og Bigpoint er udelukkende underlagt lovgivningen i Bundesrepublikken Tyskland.

  (3) Skulle enkelte bestemmelser i deltagerbetingelserne være eller blive ugyldig, forbliver de øvrige deltagerbetingeler uberørte.

  (4) Bigpoint kan ændre disse vilkår og betingelser for deltagelse, på hvilket som helst tidspunkt uden varsel.
   
  Sidst redigeret: 25 November 2013
Trådstatus:
Ikke åben for yderligere svar.